Footer

Logos partenaires

Meer weten

Privacy Disclaimer

Privacy Policy
Deze rubriek herbergt de Privacyverklaring van het IMA wanneer persoonsgegevens verwerkt worden. IMA past deze handelswijze zowel toe op geïnformatiseerde als manuele gegevensverwerkingen. Deze gedragslijn respecteert de nieuwe privacywetgeving (AVG), die vanaf mei 2018 van toepassing is. Het is altijd de laatste versie van deze Privacyverklaring die van kracht is.
Cookies op de website van het Intermutualistisch Agentschap
Tijdens uw eerste bezoek aan onze website dient u ...
Meer weten
VZW InterMutualistisch Agentschap

Bolwerklaan 21 B7

1210 Brussel

KBO 0478.655.210 ● RPR Brussel

@IMAAIM7

IMA-AIM

Nuttige linken

Partners