Coördinator fraudebestrijding en handhavingsbeleid (m/v/x)

Bedrijfsomschrijving

Het InterMutualistisch Agentschap (IMA) ondersteunt de rol van de ziekenfondsen, voor het behoud en de permanente verbetering van een performant systeem van gezondheidszorg en ziekteverzekering. Het IMA verzamelt en analyseert de gegevens van de 7 ziekenfondsen. Dit kan op eigen initiatief, in samenwerking met, of in opdracht van de federale overheidsinstellingen, Gewesten en Gemeenschappen, universiteiten.

In overleg met het RIZIV, hebben het IMA en de ziekenfondsen een actieplan uitgewerkt m.h.o. op een efficiëntere aanwending van de overheidsmiddelen binnen de ziekteverzekering dat tot doel heeft oneigenlijk gebruik, overconsumptie en/of fraude te monitoren en bestrijden.

Je functie

Als interne coördinator vorm je de administratieve en inhoudelijke brug tussen IMA en ziekenfondsen. Je operationaliseert op ziekenfondsniveau de op het IMA-niveau uitgewerkte analyses, en de eruit voortvloeiende acties en initiatieven van de werkgroep Datamining en Controle, waarin ziekenfondsen en IMA zetelen. Je verzorgt ook de opvolging van de signalen betreffende misbruik en fraude die de WG DM&C vanuit diverse bronnen ontvangt (bv. meldpunten fraude). Je zal dat doen in overleg met ziekenfondsmedewerkers en geïntegreerd in een team gezondheidszorgen van één van de ziekenfondsen in een ondersteunende rol van de Voorzitter van de WG DM&C.

Je bent verantwoordelijk voor de administratieve opvolging en operationele uitwerking van projecten, signalen en acties binnen de WG DM&C :

 • In functie van de behandelde dossiers, ontvang je de door het IMA geproduceerde resultaten (en de eventueel aanvullende informatie vanwege de ziekenfondsen) en distilleert hieruit (individuele) syntheserapporten gericht aan (geselecteerde) verstrekkers ;
 • Je organiseert gerichte (elektronische) correspondentie naar die verstrekkers, waarbij naast het syntheserapport ook de duiding en finaliteit ervan, zoals aangegeven door de WG DM&C, (en al dan niet in overleg met de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van het RIZIV), doorgegeven wordt naar de verstrekkers tezamen met de vraag naar bijkomende inlichtingen betreffende hun profiel ;
 • Je registreert de reactie(s) van de betrokken verstrekkers en verzorgt de opvolging hiervan ;
 • Op het einde van de procedure van ieder dossier, centraliseer je de reacties van de verstrekkers en produceer je een eindverslag voor de WG DM&C (en de DGEC) ;
 • Via dit eindverslag en in overleg met de betrokken ziekenfondsmedewerkers, suggereer je eventuele (toekomstige) nieuwe of aanvullende onderzoekspistes of acties binnen de sector of in andere sectoren met gelijkaardige mechanismen. Hierbij laat je je inspireren door een generiek Stappenplan fraude ;
 • Je bereidt de vergaderingen WG DM&C voor en zorgt voor de verslaggeving ;
 • Je zoekt proactief naar verbeteringen van de organisatie en procedures tussen ziekenfondsen en IMA (en DGEC), onder meer op het vlak van de bestaande bureautica, door een goed functionerend en open document management systeem tussen ziekenfondsen, IMA (en DGEC) uit te werken ;
 • Je biedt ondersteuning bij het opstellen, nalezen en lay-outen van documenten ;
 • Je beheert het intranet : users, documenten, helpdesk ;
 • Je verzorgt de briefwisseling en volgt deze op ;
 • Je beheert een adressenbestand.

Je profiel

 • Je beschikt over een master diploma of bachelor diploma ;
 • Je hebt een kritische en analytische geest en werkt nauwkeurig ;
 • Je hebt interesse in een sociaal-politieke werkomgeving ;
 • Je bent op zijn minst passief tweetalig (N/F) ;
 • Je gebruikt vlot de courante MS-Office toepassingen en leert snel nieuwe dingen. De kennis van analyse-software (SAS, SPSS …) vormt een plus ;
 • Je organiseert, neemt initiatief en pakt de zaken actief aan met het nodige enthousiasme ;
 • Je kan zelfstandig cijfermateriaal evalueren en zorgvuldige syntheserapporten schrijven ;
 • Je kan werken onder tijdsdruk maar toch zorgvuldig en nauwgezet.

Aanbod

Een contract van onbepaalde duur. Werken voor het IMA (en gelokaliseerd in één van de ziekenfondsen, gesitueerd in het centrum van Brussel, op tien minuten van Brussel-Centraal) is werken in een professionele omgeving en boeiende sector met een grote variatie aan projecten. De ongedwongen spirit zal je wellicht ook bevallen. We investeren in persoonlijke ontwikkeling en bieden kansen aan nieuw talent. Je kunt uiteraard rekenen op een aantrekkelijk salaris in overeenstemming met je ervaring aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer …

Interesse ?

Bezorg je kandidatuur aan Lizzy Konings, verantwoordelijke dienst Vorming en Selectie, Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten, St. Jansstraat 32-38, 1000 Brussel of via e-mail vorming.selectie@socmut.be.

Selectieprocedure

Op basis van je motivatiebrief en CV gebeurt een eerste selectie. Het verdere verloop van de procedure bestaat uit twee ronden.

Meer info

Evelien Franceus
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
Sint-jansstraat 32-38
1000 Brussel
Evelien.Franceus@socmut.be
02/515.04.18

Birgit Gielen
Intermutualistisch Agentschap
Tervurenlaan 188A bus 9
1150 Brussel
birgit.gielen@intermut.be

Meer info over het IMA vind je op www.ima-aim.be