Het Intermutualistisch Agentschap zoekt een coördinator fraudebestrijding in de gezondheidszorg. Ben jij gemotiveerd om je te verdiepen in de gezondheidszorg en de ziekteverzekering, en heb je een talent voor een coördinerende rol ? Aarzel dan niet om je kandidaat te stellen.

Bedrijfsomschrijving
Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) ondersteunt de rol van de ziekenfondsen, voor het behoud en de permanente verbetering van een performant systeem van gezondheidszorg en ziekteverzekering. Het IMA verzamelt en analyseert de gegevens van de 7 ziekenfondsen. Dit kan op eigen initiatief, in samenwerking met, of in opdracht van de federale overheidsinstellingen, Gewesten en Gemeenschappen, universiteiten.

In overleg met het RIZIV werken het IMA en de ziekenfondsen mee aan de bestrijding van oneigenlijk gebruik, overconsumptie en fraude in de gezondheidszorg. Medewerkers van het IMA en experten gezondheidszorg van de verschillende ziekenfondsen werken daarom samen in een intermutualistische commissie Datamining en Controle. Deze commissie ontvangt signalen betreffende misbruik en fraude vanuit diverse bronnen, beslist welke signalen door het IMA moeten worden geanalyseerd, neemt beslissingen over acties (bv. schrijven van brieven naar zorgverleners met een afwijkend uitgavenprofiel), overlegt met het RIZIV (DGEC), en rapporteert hierover naar alle betrokken stakeholders.

Meer info over het IMA vind je op https://ima-aim.be.

Functieomschrijving en profiel
Voor de IMA-coördinatiecel zijn we op zoek naar een voltijdse coördinator fraudebestrijding en handhavingsbeleid in de gezondheidszorg. Als coördinator ondersteun je de commissie Datamining en Controle zowel inhoudelijk als op procedureel niveau. Je thuisbasis bevindt zich bij het IMA maar je onderhoudt een nauwe samenwerking met de collega’s van de teams gezondheidszorgen van de verschillende ziekenfondsen.

Je bent verantwoordelijk voor de opvolging, coördinatie en operationele uitwerking van projecten, signalen en acties binnen de commissie Datamining en Controle :

 • Je beheert de verschillende signalen over fraude en misbruik op intermutualistisch niveau ;
 • Je maakt zelf kleinere cijferanalyses op.
 • Je schrijft rapporten op basis van ontvangen resultaten van een analyse ;
 • Je organiseert gerichte correspondentie naar verstrekkers, je registreert en verwerkt de reacties en je maakt een eindverslag ;
 • In overleg met collega’s en partners, breng je ideeën aan voor (toekomstige) nieuwe of aanvullende onderzoekspistes of acties ;
 • Je bereidt de vergaderingen van de commissie Datamining en Controle voor en zorgt voor de verslaggeving ;
 • Je zoekt proactief naar verbeteringen van de samenwerking tussen de ziekenfondsen, het IMA en het RIZIV ;
 • Je speelt een voortrekkersrol vanuit de commissie Datamining en Controle bij de opvolging van het Actieplan Handhaving in de gezondheidszorg van het RIZIV
 • Om dit alles te kunnen realiseren bouw je een degelijke kennis op van het domein van de gezondheidszorgen, en meer specifiek de terugbetaling in het kader van de ziekteverzekering ; In functie van het lopende project verdiep je je in de materie en spreek je je netwerk aan om de nodige informatie te bekomen ;
 • Je beheert het intranet : users, documenten, helpdesk.

Je bent verantwoordelijk voor het project management van de onderzoeksprojecten waar de IMA data analisten aan meewerken in het domein van fraude en doelmatige zorg :

 • Je bent verantwoordelijk voor de verschillende fases van het onderzoek zodat dit binnen de afgesproken limieten van tijd, kwaliteit en middelen gerealiseerd kan worden ;
 • Je beheert de planning. Je werkt hiervoor nauw samen met collega’s bij het IMA en partnerorganisaties. Je zorgt voor een goede samenwerking, synergie en informatiedoorstroming ;
 • Je rapporteert over de voortgang en de resultaten van het project, zowel intern als naar externen ;
 • Je zorgt voor een correcte projectadministratie ;
 • Je bent verantwoordelijk voor een professionele communicatie naar het management en de partners. Je bent ook het aanspreekpunt voor externen ;
  -*Je doet voorstellen voor nieuwe thema’s, innovatie, verbetering van procedures enz. en werkt deze ook uit.
  Je vertegenwoordigt de ziekenfondsen in vergaderingen met de partners, bv. het RIZIV. Je volgt de werkzaamheden van het European Healthcare Fraud and Corruption Network.

Indien nodig voor specifieke vragen, acties, of projecten, doe je zelf de nodige analyses op de gegevens om de gewenste informatie op te leveren. Je krijgt hiervoor ondersteuning van de collega’s Data Managers.

Profiel

 • Je beschikt over een master diploma of gelijkwaardig door ervaring ;
 • Je hebt ervaring met project management. Je organiseert, plant, neemt initiatief en pakt de zaken proactief aan met het nodige enthousiasme ;
 • Je hebt een goede kennis van Frans en Nederlands ;
 • Je kan zelfstandig cijfermateriaal evalueren en zorgvuldige syntheserapporten schrijven ;
 • Je gebruikt vlot de courante MS-Office toepassingen en leert snel nieuwe dingen ;
 • Ervaring met data analyse, en kennis van SAS of R is een pluspunt ;
 • Je bent leergierig om zowel domeinkennis te vergaren als nieuwe software aan te leren ;
 • Je hebt interesse in de sector van de gezondheidszorg en de ziekteverzekering ;
 • Kennis van de gegevens verzekerbaarheid en uitgaven gezondheidzorg van de Belgische verzekeringsinstellingen is een pluspunt ;
 • Je hebt een kritische en analytische geest en werkt zorgvuldig, georganiseerd en gestructureerd ;
 • Je kan werken onder tijdsdruk maar toch zorgvuldig en nauwgezet ;
 • Je bent resultaatgericht.

Aanbod
Een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur. Werken bij het IMA is werken in een professionele omgeving en boeiende sector met een grote variatie aan projecten. De ongedwongen spirit binnen een klein, maar gedreven team, zal je wellicht ook bevallen. Je kunt rekenen op een aantrekkelijk salaris in overeenstemming met je ervaring aangevuld met o.a. maaltijdcheques en gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

Bij interesse ?
Stuur je cv en motivatiebrief naar personnel-ima-aim@intermut.be. Mocht je graag bijkomende informatie verkrijgen, kan je contact opnemen met Birgit Gielen (0474347466).