Bedrijfsomschrijving
Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) ondersteunt de rol van de ziekenfondsen, voor het behoud en de permanente verbetering van een performant systeem van gezondheidszorg en ziekteverzekering. Het IMA verzamelt en analyseert de gegevens van de 7 ziekenfondsen. Dit kan op eigen initiatief, in samenwerking met, of in opdracht van de federale overheidsinstellingen, Gewesten en Gemeenschappen, universiteiten.
Meer info over het IMA vind je op https://ima-aim.be.

Functieomschrijving en profiel
Wetenschappelijk medewerker met redactionele vaardigheden

Je bent verantwoordelijk voor

 • de kwaliteit van de IMA-webpublicaties voor een breed publiek (persberichten, nieuwsflitsen, rapporten). Je schrijft deze in nauw overleg met collega’s data analisten, projectleiders en experten. Je hebt hiervoor voldoende inhoudelijke en wetenschappelijke kennis en ervaring (affiniteit met data analyse, basis statistiek). Je volgt nationale en internationale ontwikkelingen die bijdragen tot de accurate interpretatie van IMA-gegevens ;
 • de redactie van IMA-studies en documentatie voor een professioneel publiek. Je herleest en corrigeert studies en metadata informatie in nauw overleg met de auteurs en zorgt voor coherentie in stijl, woordgebruik, lay-out en structuur ;
 • de vertaling van Franstalige publicaties naar het Nederlands ;
 • goede contacten met de communicatiediensten van de ziekenfondsen en opvolging van de aan hen toevertrouwde opdrachten.

Je werkt mee aan

 • de externe communicatie van het IMA. Je volgt daarbij het kader van het door de raad van bestuur goedgekeurde communicatiebeleid. Je doet dit in nauwe samenspraak met de teamleden van het IMA en de communicatiediensten van de ziekenfondsen.
 • frequente webpublicaties van het IMA. Je volgt de evoluties in het domein inhoudelijk op, inclusief bepaalde literatuur, en je spreekt jouw contacten aan om ideeën te verzamelen. Je werkt met een jaarplanning.
 • de ontwikkeling van laagdrempelige en gebruiksvriendelijke toepassingen (website, dashboard, presentaties, documentatie…) die bijdragen tot de bekendheid van het IMA bij het professionele publiek.

Profiel

 • Je hebt een Master diploma.
 • Je kan wetenschappelijke inzichten vertalen naar een breed publiek.
 • Je bezit een basiskennis statistiek (evoluties, percentages, gemiddelden...) en kan tabellen met gegevens correct interpreteren en visualiseren in grafieken.
 • Ervaring met dataverwerking is een pluspunt.
 • Je communiceert helder en synthetisch met een aangepaste schrijfstijl.
 • Je kan perfect functioneren in een gemengd Frans-Nederlandstalig team. Je kan teksten in het Frans vlot lezen en begrijpen en vertalen naar het Nederlands.
 • Je kan probleemloos werken met de gangbare computersoftware.
 • Je hebt interesse in de sector van de gezondheidszorg en de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
 • Je werkt proactief, neemt initiatief en doet verbetervoorstellen.
 • Je werkt georganiseerd en gestructureerd.
 • Je bent leergierig om zowel domeinkennis te vergaren, als nieuwe software aan te leren.

Aanbod
Een voltijdse (minimum 80%) tewerkstelling van onbepaalde duur. Werken bij het IMA is werken in een professionele omgeving en boeiende sector met een grote variatie aan projecten. De ongedwongen spirit binnen een klein, maar gedreven team, zal je wellicht ook bevallen. Je kunt rekenen op een aantrekkelijk salaris in overeenstemming met je ervaring aangevuld met o.a. maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. Midden 2021 verhuizen we naar een kantoor vlakbij het station Brussel-Noord (metro Rogier).

Bij interesse ?
Stuur je cv en motivatiebrief naar personnel-ima-aim@intermut.be. Mocht je graag bijkomende informatie verkrijgen, kan je contact opnemen met Birgit Gielen (0474347466).