Huisartsencontacten in België

En savoir plus

Persbericht - Professionele activiteit stijgt na bariatrische ingreep

Bariatrische chirurgie – een ingreep ter behandeling van patiënten met obesitas – heeft een positieve impact op de beroepsactiviteit van deze patiënten. Dat is het resultaat van een eerste verkennende studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA). De onderzoekers willen een antwoord geven op de vraag uit een KCE-assessment van 2019 omtrent de impact van bariatrische chirurgie op de productiviteit van deze ...
En savoir plus

Demografische en socio-economische eigenschappen van immunotherapiepatiënten

En savoir plus

Impact van de Corona-crisis op het aantal ziekenhuisopnames

De impact van de Corona-crisis op de activiteit in de gezondheidsvoorzieningen is groot. In een eerste analyse tonen we gevolgen van de Corona-crisis voor het aantal opnames in verschillende diensten van de algemene ziekenhuizen.
En savoir plus

Antibioticagebruik in België

En savoir plus

Diabetes in België

En savoir plus

Persbericht : Ziekenhuiskosten ten laste van de patiënt stijgen verder

Ook in 2020 steeg het gemiddelde bedrag dat een patiënt betaalt voor een ziekenhuisopname in vergelijking met het voorgaande jaar. Dat blijkt uit de IMA Ziekenhuisbarometer 2020.
En savoir plus

Ziekenhuisbarometer IMA - Gegevens 2020

En savoir plus
ASBL Agence InterMutualiste

Avenue du Boulevard 21 B7

1210 Bruxelles

BCE 0478.655.210 ● RPM Bruxelles

@IMAAIM7

AIM-IMA

Liens utiles

Partenaires