Het IMA onderzoekt deze evolutie op basis van nationale cijfers met betrekking tot arbeidsongeschiktheid, het profiel van mensen en hun gebruik van gezondheidszorg.

In het eerste luik van deze eerste studie over arbeidsongeschiktheid onderzoekt het IMA het profiel van personen in primaire arbeidsongeschiktheid. Binnenkort volgt het tweede luik van de studie : een longitudinale analyse van primaire arbeidsongeschiktheid, met als doel het meten van de socio-economische impact van arbeidsongeschiktheid, het monitoren van de gezondheidstoestand tijdens de arbeidsongeschiktheid en het bekijken van het gezondheidsniveau vóór en tijdens de arbeidsongeschiktheid.

  • In het eerste deel van deze studie bekijken we de populatie van de primaire uitkeringsgerechtigden en de verzekerden die in de jaren 2007, 2010 en 2015 minstens één dag een uitkering voor arbeidsongeschiktheid kregen, met als doel een demografisch en socio-economisch profiel te bepalen en de evolutie doorheen de tijd te volgen. We gebruiken een logistische regressie om de kans op ten minste één dag vergoede primaire arbeidsongeschiktheid te schatten, rekening houdend met de demografische en sociaaleconomische kenmerken van de persoon.
  • In het tweede deel van deze studie analyseren we op basis van gegevens uit 2015 de gezondheidstoestand van personen in primaire arbeidsongeschiktheid.